TIETOSUOJAILMOITUS – ASIAKASPALAUTE KYSELY

Rekisterinpitäjä:

Lundberg Oy
Santaniitynkatu 2
04250 Kerava

Y-tunnus: 1835847-3
p. 09 2948456
lundberg@lundberg.fi

Rekisteri: Asiakaspalaute kysely

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus : Henkilötietoja käsitellään asiakaspalautteen keräämisen, asiakassuhteiden hallinnan ja arvonnan toteuttamisen tarkoituksessa.
2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksensa sähköpostiosoitteensa käytölle arvontaan osallistumiseksi ja on tietoinen siitä, että suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.
3. Tallennettavat tiedot: Sähköpostiosoite sekä asiakaspalautteen kyselyyn liittyvät vastaukset
4. Säännönmukaiset tietolähteet: Sähköpostiosoite saadaan asiakkaalta itseltään asiakaspalautteen kyselyn yhteydessä.
5. Tietojen käyttö: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille osapuolille, paitsi lain sallimissa ja vaatimissa rajoissa.
6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.
7. Vastaanottajat, joille henkilötietoja siirretään tai luovutetaan: Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen säilytysaika: Kerättyjä sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan arvontaan liittyvään tarkoitukseen ja ne poistetaan turvallisesti arvonnan suorittamisen jälkeen, ellei arvonnan voittajan kanssa ole sovittu muusta. Arvonta suoritetaan 1.12.2023, jonka jälkeen kaikki arvontaan liittyvät sähköpostiosoitteet poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa arvonnan päättymisestä]. Tämä ei koske niitä sähköpostiosoitteita, joille on annettu lupa käyttää markkinointitarkoituksessa ja joiden haltijat ovat antaneet nimenomaisen suostumuksen vastaanottaa markkinointimateriaalia. Asiakasrekisterin tiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.
9. Tietosuoja ja käsittelijät: Tiedot säilytetään sähköisesti salasanalla, palomuurilla ja virustorjuntaohjelmalla suojatuilla tietokoneilla ja yrityksen palomuurilla ja salasanalla suojatulla sisäisellä palvelimella.

Sähköisessä muodossa tallennettuja henkilötietoja säilytetään salasanalla ja palomuureilla suojatun järjestelmän tietokantapalvelimella Tehdenin palvelussa. Järjestelmä on Tehden Oy:n tuottama ja palvelin on suojattu omalla palomuurilla ja kirjautuminen konsoliin on estetty Tehden Oy:n verkon ulkopuolelta. Tehden Oy:llä on toimistolla kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmä. Kulunvalvonnasta on saatavilla lokitiedot. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan Lundberg Oy:n henkilökunnalla sekä Tehden Oy:n teknisellä henkilökunnalla järjestelmän ylläpitotarkoituksissa. Ulkopuolisilla muilla henkilöillä, yrityksillä tai yhteisöillä ei ole pääsyä Lundberg-asiakasrekisteriin.

Rekisteriin tallennettujen tietojen kyselyt ja oikaisu- tai poistopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti, allekirjoitettuna osoitteeseen:

Lundberg
Tietosuojavastaava
Santaniitynkatu 2
04250 Kerava

Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, peruuttaa mahdollinen aiemmin annettu suostumus henkilötietojesi käsittelyyn ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJAVASTAAVA
Tietosuojavastaava sitoutuu valvomaan ja kehittämään yrityksessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, sekä ohjaamaan ja kouluttamaan kaikkia yrityksessä toimivia, henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä noudattamaan hyviä ja turvallisia tietosuojakäytäntöjä. Tietosuojavastaava sitoutuu muokkaamaan ja päivittämään tietosuojasuunnitelmaa jos suunnitelmassa ilmenee puutteita tai yrityksen toimintatavoissa tapahtuu muutoksia.